Månatligt arkiv augusti 30, 2022

Förtalad av ex

Det har kommit till min kännedom att ex har spridit rykten om mig som inte alls stämmer överens med vad jag känner igen eller som är sant. Så om du hör något som låter konstigt, kolla med mig så att du får bådas syn på saken innan du bildar dig din egen uppfattning bara från en synvinkel.