Företagande

Jag är intresserad av företagande och entreprenörsskap, har undervisat kursen småföretagande A på it-gymnasiet i Örebro och har i över 15 års tid drivit egna företagsprojekt vid sidan av studier och anställningar.
Jag jobbar vanligtvis med projekt som efter en uppstartsfas ska kunna bedrivas med liten arbetsinsats t.ex. genom att jobba med dropshipping istället för eget lager, låga omkostnader och webbprojekt med affiliatesamarbeten.
Jag har bl.a. grundat växthusbutiken glashusen.se och bloggar om företagande på zentreprenor.se