• 0706035335
  • svensson.jakob@gmail.com

Webb

Jag är bl.a. aktiv som skribent och webbmaster på olika webbsidor och webbmagasin.