Lärare

Jag är legitimerad lärare för undervisning inom bl.a. biologi och kemi åk. 7-9 samt biologi och hållbar utveckling på gymnasiet etc och har jobbat som lärare inom alla de naturvetenskapliga ämnena i sammanlagt över fem år. Jag tar uppdrag som lärare, föreläsare och utbildare både som anställd och på konsultbasis.

Om ni har obehöriga lärare som undervisar kan jag också stötta i undervisningen och hjälpa till med betygsättning.