• 0706035335
  • svensson.jakob@gmail.com

Lärare

Jag har jobbat som lärare inom alla de naturvetenskapliga ämnena i sammanlagt över fem år och jag har kompletterat min naturvetenskapliga utbildning med en kompletterande pedagogisk utbildning och tar uppdrag som lärare, föreläsare och utbildare både som anställd och på konsultbasis.

Om ni har obehöriga lärare som undervisar kan jag också stötta i undervisningen och hjälpa till med betygsättning.