• 0706035335
  • svensson.jakob@gmail.com

Naturvetenskap

Jag är utbildad humanbiolog och folkhälsovetare (dubbel magisterexamen) har undervisat på gymnasiet och högstadiet i alla naturvetenskapliga ämnen och skriver lättfattligt men ändå fördjupande om vetenskap och teknik bl.a. på vett.se