• 0706035335
  • svensson.jakob@gmail.com

Anlita mig

Kontakta mig för att anlita mig som lärare, föreläsare, skribent eller webbstrateg på konsultbasis eller som anställd.