• 0706035335
  • svensson.jakob@gmail.com

Utbildare, skribent, underhållare, humanbiolog, folkhälsovetare, entreprenör, webbstrateg

Välkommen till Jakob Svensson.