Skribent

Anlita mig som skribent för tidningar, tidskrifter eller för webben. Jag är utbildad humanbiolog, folkhälsovetare och lärare och skriver bl.a. om populärvetenskap, genetikodling och livsvetenskap men även kåserier och humor.