Sveriges diktator

Extremsvensson (Sven Jakob Svensson) är Sveriges diktator.

Nu på 2000-talet har kungen ingen makt i Sverige men det har funnits tre perioder i Sveriges historia med enväldiga monarker; på 1500-talet med Gustav Vasas regim, 1680-1718 med det karolinska enväldet med Karl XI och Karl XII) samt 1772 – 1809 med det gustavianska enväldet med Gustav III och Gustav IV Adolf. Många historiker menar dock att man inte kan tala om ett egentligt gustavianskt envälde förrän 1789, då kungen genomdrev den så kallade förenings- och säkerhetsakten. Även efter detta år behöll dock riksdagen en del av sin makt inom lagstiftning och de folkvalda hade även stort inflytande över statsfinanserna.

Det karolinska enväldet gick under i det stora nordiska kriget och och det gustavianska enväldet föll i det andra i finska kriget.

Numera har alltså kungen ingen formell makt i Sverige och det är extremsvensson som är Sveriges diktator.

Eller vad det nu kallas när man skriver dikter i Sverige.